Авторский сайт Аркадия Деко,
посвящённый международному языкуЭСПЕРАНТО

Главная

Слова и фразы
    Фразеологизмы

Авось, небось да как-нибудь.
Iele, iome, duone malbone.

Ай да мы!
Jen kiaj ni estas!

Аппетит приходит во время еды.
Dum la manĝado venas apetito.
Nia apetito akriĝos dum la manĝado.

Бабье лето.
Postsomero.

Бархатный сезон.
Postsomero.

Без труда не вынешь и рыбку из пруда.
Kiu laboras – tiu akiras, kiu mem ne penas – nenio al li venas.
Ne venos rato mem al (la) kato.
Rostita kolombeto ne flugas al buŝeto.

Безвыходных положений не бывает.
Kontraŭ ĉiu malfacilo ekzistas konsilo.

Береги платье снову, а честь смолоду.
Truon de l'honoro flikos neniu tajloro.
Pli bona virto sen oro, ol oro sen honoro.
Honoro pli valoras ol oro.
Mono perdita, nenio perdita – honoro perdita, ĉio perdita.

Бить баклуши.
Kalkuli muŝojn.

Биться об заклад.
Veti.

Бог любит троицу.
Trio plaĉas al Dio.

Больная голова ногам покоя не даёт.
Pro kapo malsaĝa suferas la kruroj.
Kapo pekas, piedoj suferas.

Большому кораблю – большое плавание.
Granda ŝipo bezonas profundon.
Fiŝo granda naĝas profunde.

Брак по расчёту.
Edziĝo laŭ koro, laŭ la kvanto da oro.
Edziĝo pro amo flamanta al la sako sonanta.

Брать за душу.
Tuŝi la koron.

Будет день, будет и пища.
Dio donis tagon, Dio donos manĝon.
Dio donis buŝon, Dio donos manĝon.
Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon.

Будет и на нашей улице праздник.
Ankaŭ al nia nesto venos iam la festo.
Ankaŭ al ni la suno eklumos.

Будь что будет.
Estu, kio estos.
Okazu, kio okazi devas.
Estu laŭ la danco de l'ŝanco.

Бумага всё стерпит.
Al la papero ne mankas tolero.

Буря в стакане воды.
Granda frakaso en malgranda glaso.
Multa bruo por nenio.

Была не была!
Estu laŭ la danco de l'ŝanco!
Okazu, kio okazi devas!
Estu, kio estos!

Быть под каблуком (у своей жены).
Esti sub la ŝuo (de sia edzino).

В гостях хорошо, а дома лучше.
Ĉie estas varme, sed hejme plej ĉarme.

В добрый час!
En bona horo!
Iri for en bona hor'.

В одно ухо влетает, из другого вылетает.
Tra unu orelo eniras, tra la dua eliras.

В семье не без урода.
Ĉiu familio havas sian kriplulon.
Eĉ inter piuloj ne mankas pekuloj.

В старые добрые времена.
En la bona malnova tempo.

В тихом омуте черти водятся.
Akvo trankvila estas akvo danĝera.
Akvo silenta subfosas la bordon.
Parolo anĝela, sed penso pri ŝtelo.

В чём мать родила.
En la kostumo de Adamo.

В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
Ne iru al fremda anaro kun via regularo.
Ne puŝu vian regularon en fremdan anaron.

Вдвойне даёт тот, кто даёт быстро.
Kiu donas rapide, donas duoble.

Век живи – век учись.
En ĉiu aĝo devas kreski la saĝo.
Por sperto kaj lerno ne sufiĉas eterno.
Homo lernas la tutan vivon.

Взялся за гуж – не говори, что не дюж.
Kiu sin enjungis, devas tiri.
Kiu komencis kuiri, ne forkuru de l' fajro.

Взять быка за рога.
Teni bovon je la kornoj.

Взять с кого-либо слово.
Preni de iu la promeson.

Взять себя в руки.
Ekregi sin.

Висеть на волоске.
Pendi nur sur fadeno malforta.

Вить веревки из кого-либо.
Konduki iun je la nazo.

Внешность обманчива.
Ŝajno trompas.

Вогнать в гроб.
Enpremi en la teron.

Вода камень точит.
De guto post guto disfalas granito.
Guto malgranda, sed ŝtonon ĝi boras.
Senĉesa guto eĉ ŝtonon traboras.
Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.

Волк в овечьей шкуре.
Vizaĝo agrabla kaj ungo diabla.
Vizaĝo sen kulpo, sed koro de vulpo.

Волков бояться – в лес не ходить.
Kiu timas bestaron, ne iru arbaron.

Волос долог, а ум короток.
Hararo multa, saĝo kurta.
Virino havas haron longan kaj saĝon mallongan.

Волосы встали дыбом.
La haroj disstariĝas.
La haroj streĉiĝas.
La haroj hirtiĝis.

Вольному воля.
Liberulo iras, kien li deziras.

Ворон ворону глаз не выклюет.
Korvo al korvo okulon ne pikas.
Lupo lupon ne manĝas.
Parenc' al parenco ne malhelpas intence.

Ворон считать.
Kalkuli muŝojn.

Вот и всё.
Jen la fino.

Вперёд батьки в пекло не лезь.
Ne iru fadeno antaŭ kudrilo.
Ne iru okuloj super la frunton.

Враньё не споро: попутает скоро.
Mensoganto devas havi bonan memoron.
Mensogu kiom vi volas, sed memoru, kion vi parolas.

Время – деньги.
Temp' estas mono.
Temp' estas valoro simila al oro.

Время – лучшее лекарство.
Plej bona kuracisto estas la tempo.
Tempo venos, zorgon prenos.

Врёт, как сивый мерин.
Li mensogas tiel, ke la muroj krakas.
Li mensogas maŝine.
Mensogas kiel kalendaro (gazeto; funebra parolo).

Всё или ничего.
Aŭ ĉio, aŭ nenio.
Aŭ festene, aŭ malplene.
Aŭ festo, aŭ fasto.
Aŭ plej riĉa stato, aŭ plena malsato.

Всё когда-нибудь заканчивается.
Ĉio havas finon.

Всё хорошо, что хорошо кончается.
Ĉio estas bona, kio finiĝas bone.
Fino bona, ĉio bona.

Всем не угодишь.
Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu.
Kontentigi ĉiujn eĉ anĝelo ne povas.

Всему своё время.
Por ĉiu faro estas horo.
Venos tempo, venos konsilo.
La tempo venos, ni ĉion komprenos.

Вставлять палки в колёса.
Ĵeti bastonon en la radon.
Meti trabojn sur la vojon.

Всяк кулик своё болото хвалит.
Al ĉiu besto plaĉas ĝia nesto.

Всякая всячина.
Diversaĵo.

Вывести кого-либо из себя.
Eksciti iun.
Kolerigi iun.

Выйти из себя.
Perdi la sintenon.
Ekscitiĝi.

Выйти сухим из воды.
Eliri sen frakaso el granda embaraso.

Гвоздь программы.
La ĉefa log(aĵ)o de la aranĝo.
Ĉefprogramero.

Гляди в оба!
Rigardu per ambaŭ okuloj!

Гол как соќол.
Nuda kaj kruda, sen groŝo en poŝo.
Homo sen pano kaj kompano.
Malriĉa kiel muso preĝeja.

Голова на плечах.
Li havas la kapon sur (la) ĝusta loko.
Li havas la kapon fortike sur la kolo.

Голод – не тётка.
Malsato ne estas frato.
Malsata stomako orelon ne havas.
Ĉe stomako malsata ne kapricas palato.
Ne skrupulas gusto de malsata gasto.
Se malsato turmentas, lupo timon ne sentas.

Голь на выдумку хитра.
Mizero havas talentan kapon.

Дал слово – держи.
Estu sinjoro de via vorto.

Дарёному коню в зубы не смотрят.
Al ĉevalo donacita oni buŝon ne esploras.

Дают – бери, бьют – беги.
Oni invitas – venu, oni donacas – prenu.

Два сапога – пара.
Du botoj faras paron.
Sinjorino kaj sinjoro, unu alian valoras.
Ambaŭ floroj de samaj valoroj.
Unu pasero alian valoras.

Двум смертям не бывать, а одной не миновать.
Du mortojn vi ne havos, de unu vi vin ne savos.

Делить шкуру неубитого медведя.
Antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon.
Ne senplumigu birdon antaŭ ol ĝin kapti.

Дело не терпит.
La afero urĝas.

Делу время, потехе час.
Ludo aparte, kaj afero aparte.
Por ĉiu plezuro devas esti mezuro.

День и ночь – сутки прочь.
Matenas, vesperas – kaj tago malaperas.

Держать пари.
Veti.

Держать себя в руках.
Regi sin.

Держать язык за зубами.
Teni sian langon en la buŝo.
Sidu lango malantaŭ la vango.

До свадьбы заживёт.
Ĝis la edziĝo ĝi resaniĝos.
Ĝis la edziĝo venos resaniĝo.

До царя далеко, до бога высоко.
Ne atingos krio ĝis la trono de Dio.

Доверяй, но проверяй.
Konfidu, sed vidu.
Ne kredu al parolo sen propra kontrolo.

Долг платежом красен.
Ŝuldo ne makulas, sed pagon postulas.
Ŝuldon tempo ne kuracas.
Bedaŭro kaj ĉagreno ŝuldon ne kovras.
Kvitiĝas servo per reservo.
Servo postulas reservon.

Дорог друг, но правда дороже.
Amiko estas kara, sed vero pli kara.

Достать из-под земли.
Trovi eĉ el sub la tero.

Друг моего друга – мой друг.
Amiko de amiko estas ankaŭ amiko.

Друг познаётся в беде.
Amikon montras malfeliĉo.

Другие времена, другие нравы.
Alia(j) tempo(j), aliaj moroj.

Дружба дружбой, а табачок врозь.
Amikeco aparte, afero (negoco, ofico) aparte.
Ne ekzistas en komerco amikeco nek ŝerco.

Дурная голова ногам покоя не даёт.
Pro kapo malsaĝa suferas la kruroj.
Kapo pekas, piedoj suferas.

Душа в пятки ушла.
Lia animo forkuris en la pinton de la piedo.

Если бы да кабы.
Se ne estus "sed" kaj "tamen", mi al ĉio dirus amen.
Se haroj ne mankus, oni kalvon ne havus.

Жар костей не ломит.
Pli bone estas ŝviti ol tremi.

Ждать у моря погоды.
Atendi bonan veteron kaj laman kurieron.
Atendi sur tero, ĝis sekiĝos la rivero.

Жизнь прожить – не поле перейти.
Vivon travivi estas art' malfacila.
Vivo glate ne fluas, ĉiam batas kaj skuas.

Жить в долг.
Vivi de estontaj enspezoj.

Жить душа в душу.
Vivi per unu animo en du korpoj.

Жить как у Христа за пазухой.
Vivi kiel ĉe la brusto de Dio.

Жить на краю света.
Loĝi en la fino de la mondo.

Жить на широкую ногу.
Vivi larĝe kaj lukse.
Vivi en silko kaj veluro, en ĝojo kaj plezuro.

Жить припеваючи.
Vivi en ĝuo kaj bruo.
Vivi inter forno hejtita kaj tablo kovrita.

За глаза.
Malantaŭ la dorso.

За двумя здайцами погонишься – ни одного не поймаешь.
Kiu ĉasas du leporojn, kaptas neniun.

За нечаянно бьют отчаянно.
Senkonscie vi agis, konscie vi pagos.

За одного битого двух небитых дают.
Suferinto pli valoras ol lerninto.

За чужой щекой зуб не болит.
Ne doloras frapo sur fremda kapo.
Najbaro ne ĝemas, kiam boto nin premas.
Fremda doloro ne kondukas al ploro.
Fremda mizero ne estas sufero.
Fremda mizero – ridinda afero.

Заварить кашу.
Aranĝi kaĉon.

Задним умом крепок.
Venis prudento, kiam pasis la momento.
Bona ideo venas post la pereo.

Закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло.
Leĝo estas cedema: kien vi deziras, ĝi iras.

Замести следы.
Kaŝi spurojn.

Занять место под солнцем.
Okupi sen celo lokon sub ĉielo.

Запретный плод сладок.
Frukto malpermesita estas plej bongusta.

Заруби себе на носу.
Enbatu en vian kapon.
Enskribu en vian memoron.
Gardu la vortojn en via memoro.

И на солнце есть пятна.
Eĉ sur la suno troviĝas makuloj.

И на старуху бывает проруха.
Eĉ kiu plej bone pafas, tamen iam maltrafas.

И рад бы в рай, да грехи не пускают.
Animo al paradizo deziras, sed pekoj retiras.

Игра не стоит свеч.
La ludo kandelon ne valoras.
La tuta ludo ne valoras kandelon.
Tro kara aranĝo por malkara tagmanĝo.

Идти куда глаза глядят.
Iri kien la okuloj rigardas.

Из кожи вон лезть.
Streĉi sin el la haŭto.

Из огня да в полымя.
El flamo sin eltiris, en fajron eniris.
Li trafis el sub pluvo en riveron.

Изобретать велосипед.
Reinventi la pulvon.

Иметь голову на плечах.
Posedi kapon.

Индюк думал, да в суп попал.
Atendis, meditis, ĝis en tombon englitis.

Искать вчерашний день.
Serĉi la tagon pasintan.

Исподтишка.
El malantaŭ dorso.
Sordine.
Kaŝe.

Испокон веков.
Depost tempo nememorebla.
De pratempo.
De la diluvo.
De Adamo.

Кабы знал, где упасть, так бы соломки подостлал.
Se mi scius, kie mi falos, mi tien metus tapiŝon.

Как аукнется, так и откликнется.
Kia sono, tia resono.
Kia ago, tia pago.

Как в воду кануть.
Malaperi kiel ŝtono en maron.
Forsavi sian korpon kaj animon.

Как постелешь, так и поспишь.
Kiel oni sternas, tiel oni dormas.
Ĉiu manĝas, kiel li aranĝas.

Как с гуся вода.
Ĝi tuŝas lin, kiel akvo anseron.

Как с козла молока.
Melki kaproviron.
Melku bovon senfine, li lakton ne donos.
Nenia peno nek provo donos lakton de bovo.

Каков вопрос, таков ответ.
Kia demando, tia respondo.

Каков поп, таков и приход.
Kia paroĥestro, tia paroĥo.

Кататься как сыр в масле.
Vivi kiel kuko en butero.
Vivi sate kaj glate.
Vivi en silko kaj veluro, en ĝojo kaj plezuro.
Vivi inter forno hejtita kaj tablo kovrita.

Кашу маслом не испортишь.
De pli da suko ne malboniĝas la kuko.

Клин клином вышибают.
Oni elbatas kojnon per kojno.

Ко всякой бочке затычка.
Ŝovi sian kuleron en ĉiun teleron.
Ŝovi sian nazon en ĉiun vazon.

Кожа да кости.
Vera skeleto.

Кому надо, тот поймёт.
Por saĝulo sufiĉas aludo.
Saĝa kapo duonvorton komprenas.

Кончил дело, гуляй смело.
Laboro finita – ripozo merita.
Antaŭe kion vi devas, poste kion vi revas.
Antaŭ ĉio zorgu oficon, – plezuro atendos sian vicon.

Копейка рубль бережёт.
Ŝparu groŝon – vi havos plenan poŝon.
Kiu groŝon ne respektas, riĉecon ne kolektas.

Корень учения горек, да плод его сладок.
Scienco havas semon enuan, sed frukton bonĝuan.

Кто кашу заваривает, тот её и расхлёбывает.
Kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas.

Кто кашу заварил, тот её и расхлёбывай.
Kiu kaĉon kuiris, tiu ĝin manĝu.

Кто не работает, тот не ест.
Kiu amas okulaĉi, ne havas kion maĉi.

Кто не рискует, тот не пьёт шампанского.
Kiu ne riskas, tiu ne gajnas.
Kiu ne riskas, tiu ne havas.
Kiu nenion hazardas, nenion gajnas.

Кто рано встаёт, тому Бог даёт.
Kiu frue leviĝas, facile richiĝas.
Matena horo estas plena de oro.

Кто старое помянет, тому глаз вон.
Pasinta doloro for el memoro.

Куда иголка, туда и нитка.
Fadeno iras, kien kudrilo ĝin tiras.

Куда ни кинь, всюду клин.
Kien ajn mi pafas, ĉio maltrafas.

Куй железо пока горячо.
Forĝu feron dum ĝi estas varmega.
Fleksu arbon dum ĝia juneco.

Кусать локти.
Bedaŭregi.

Лежачего не бьют.
Venkiton oni ne batas.

Лес рубят – щепки летят.
Hakado de ligno donas lignerojn.
Nenia konstruo povas esti sen bruo.

Либо всё, либо ничего.
Aŭ ĉio, aŭ nenio.
Aŭ festene, aŭ malplene.
Aŭ festo, aŭ fasto.
Aŭ plej riĉa stato, aŭ plena malsato.

Лиха беда начало.
Ĉiu komenco estas malfacila.

Лучше голая ветка, чем золотая клетка.
Pli bona branĉo sennuksa, ol kaĝo plej luksa.

Лучшее – враг хорошего.
Plibono estas malamiko de bono.

Медвежья услуга.
Ursa kareso.

Меж двух огней.
Esti inter martelo kaj amboso.

Менять шило на мыло.
Fordoni anseron, por ricevi paseron.

Много шума из ничего.
Multa bruo por nenio.
Granda frakaso en malgranda glaso.

Мерить на свой аршин.
Mezuri aliajn laŭ sia mezurilo.
Mezuri laŭ sia metro.

Много будешь знать – скоро состаришься.
Se vi pri ĉio informiĝos, vi baldaŭ maljuniĝos.
De tro multa scio krevas la kranio.

Мой дом – моя крепость.
Mia loĝejo – mia reĝejo.
Mia loĝejo estas mia reĝejo.

Молодец среди овец, а супротив молодца и сам овца.
Bravulo kontraŭ muŝo, sed muŝo kontraŭ bravulo.
Kontraŭ muŝoj bravulo, kontraŭ homoj timulo.

Молчание – знак согласия.
Silento estas konsento.

Молчанью – золото цена, а речь бесценна, коль умна.
Vort' en ĝusta momento faras pli ol arĝento.

Моя хата с краю.
Mi flanke sidis, mi ne aŭdis nek vidis.

Мусор в голове.
Li havas en la cerbo tro multe da herbo.

На авось.
Trafe-maltrafe.

На безрыбье и рак рыба.
Ne trovante bovinon, oni ĉtelas kokinon.
Se forestas la suno, sufiĉas la luno.

На Бога надейся, а сам не плошай.
Dion fidu, sed senfare ne sidu.

На вкус и цвет товарища нет.
Ĉiu havas sian propran guston.
En ĉiu brusto estas sia gusto.
Kiom da homoj, tiom da gustoj.
Pri gustoj oni disputi ne devas.

На воре шапка горит.
Sur la ŝtelisto brulas la ĉapo.
Sendemanda ekprotesto estas ofte kulpatesto.

На ловца и зверь бежит.
Al bona ĉasisto iras mem la besto.

На нет и суда нет.
Kontraŭ neesto ne helpas protesto.
Kontraŭ nehavo eĉ juĝo silentas.

На сердце камень.
Peza ŝtono kuŝas sur la koro.

На то и щука в море, чтоб карась не дремал.
Ekzistas ezoko, ke fiŝetoj ne dormu.
Dormus leporo, se ĝi ĉasiston ne timus.

На чужой каравай рот не разевай.
Al fremda pano ne malfermu la buŝon.
Al pano fremda la manon ne etendu.

Найти свою стезю.
Trovi sian vojon.

Намотай себе на ус.
Enskribu en vian memoron.
Gardu miajn vortojn en via memoro.

Насильно мил не будешь.
Kiom ajn oni penas, per forto plaĉo ne venas.

Наугад.
Blinde pafi, eble trafi.

Находиться под каблуком (у своей жены).
Esti sub la ŝuo (de sia edzino).

Начать за здравие, а кончить за упокой.
Komenci per Dio, kaj fini per diablo.

Нашла коса на камень.
Trafis falĉilo sur ŝtonon.
Trafis hakilo al ligno malmola.
Trafis pugno pugnon.

Не буди лихо, пока спит тихо.
Ne veku malfeliĉon, kiam ĝi dormas.
Ne elvoku lupon el la arbaro.
Se birdo tro bekas, la katon ĝi vekas.
En abelujon ne blovu.

Не было печали, да черти накачали.
Venas ĉagreno sen granda peno.
Malfeliĉo sin ne ĝenas, faru geston – ĝi tuj venas.

Не в бровь, а в глаз.
Trafi per la parolo rekte en la vizaĝon.

Не видать как своих ушей.
Ne vidi samkiel siajn orelojn.

Не всё то золото, что блестит.
Ne ĉio utilas, kio brilas.
Ne ĉio brilanta estas diamanto.

Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
Ne diru "hop" antaŭ la salto.
Ne moku riveron, ne atinginte la teron.
Ne fanfaronu irante, fanfaronu revenante.

Не давши слово – крепись, а давши – держись.
Sub seruro promesojn tenu, sed doninte ne reprenu.

Не зная броду, не суйся в воду.
Ne konante la profundecon, ne iru en la riveron.

Не к спеху.
La afero ne urĝas.

Не красна изба углами, а красна пирогами.
Tablon ornamas ne tuko, sed kuko.

Не лезь на рожон.
Ne iru okuloj super la frunton.

Не ножа бойся, а языка.
Ne timu tranĉilon, timu babilon.
Lango vundas plej profunde.

Не обманешь – не продашь.
Por vendisto mensogo estas necesa apogo.
Sen mensoga rekomendo ne iros la vendo.

Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras.

Не плюй в колодец – пригодится воды напиться.
Ne kraĉu en puton, ĉar vi trinki bezonos.

Не по Сеньке шапка.
Multe entreprenis, sed ne multe eltenis.

Не пойман – не вор.
Ne kaptita – ne punita.

Не рой другому яму – сам в нее попадешь.
Kiu fosas sub alia, falos mem en la foson.

Не своё – не жалко.
El fremda poŝo oni pagas facile.
Ne mia estas la ĉevalo, min ne tuŝas ĝia falo.

Не судите, да не судимы будете.
Ne kondamnu alian, oni vin ne kondamnos.

Не суй (свой) нос в чужие дела.
Ne ŝovu (la) nazon en fremdan vazon.
En fremdan vazon ne ŝovu la nazon.

Не суй свой нос в чужой вопрос.
Ne ŝovu la nazon en fremdan vazon.
En fremdan vazon ne ŝovu la nazon.

Не тревожь осиное гнездо.
Abelujon ne incitu, amason ne spitu.
En abelujon ne blovu.

Не учи учёного.
Lecionoj al profesoro estas vana laboro.
Fiŝo scias pri naĝo ankaŭ sen via saĝo.
Al la fiŝo ne instruu naĝarton.

Невооружённым глазом.
Nudokule.
Per nuda okulo.
Per nearmita okulo.

Нести ахинею.
Paroli sensencaĵon.

Нет дыма без огня.
Ne ekzistas fumo sen brulo (fajro).
Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas.
Se brulas nenio, fumo ne iras.
Famo ne flugas, se kaŭzo ne estas.

Нет худа без добра.
En ĉiu malbono estas iom da bono.

Ни кола, ни двора.
Li havas nek ĉelon nek kelon.
Li havas domon sur dorso, panon en poŝo.

Ни пройти, ни проехать.
Nek transnaĝeble, nek transireble.

Ни царапины (на ком-либо).
Eĉ hareto ne difektiĝis (al iu).

Новая метла чисто метёт.
Nova balailo bone balaas.

Ночью все кошки серы.
Kiam nokto vualas, ĉiuj koloroj egalas.

О вкусах не спорят.
Pri gustoj oni disputi ne devas.
Ĉiu havas sian propran guston.
En ĉiu brusto estas sia gusto.
Kiom da homoj, tiom da gustoj.

Обещанного три года ждут.
Fidanta al vorto atendas ĝis morto.
Ofte mano forgesas, kion buŝo promesas.
Promeso estas larĝa, plenumo estas ŝarĝa.
Plej facile promeso rimiĝas kun forgeso.

Обжегшись на молоке, будешь дуть и н́а воду.
Brogita eĉ sur malvarman akvon blovas.

Один в поле не воин.
Unu soldato militon ne faras.

Одна голова хорошо, а две лучше.
Unu saĝo – estas bone, du – pli bone.

Ожиданием сыт не будешь.
Espero panon ne donas.
Promeso ne satigas.

Оказать кому-либо медвежью услугу.
Fari al iu ursan kareson.

Оказаться в безвыходном положении.
Esti en situacio sen eliro.

Он за словом в карман не полезет.
Li vorton en la poŝo ne serĉas.

Они одна шайка-лейка.
Ili remas en la sama boato.
Ili gurdas la saman melodion.
Ili kuiras la saman kaĉon.

Опустить руки.
Lasi fali la manojn.

От ворот поворот.
En bona ordo tra la pordo!

От добра добра не ищут.
Kiu bone sidas, tiu lokon ne ŝanĝu.

От сердца к сердцу.
Kio iras el koro, venas al koro.

От судьбы не уйдёшь.
Ankoraŭ neniu evitis la sorton.

От сумы и от тюрьмы не зарекайся.
Ne insultu mizeran, ne moku malliberan.

Откладывать дела в долгий ящик.
Formeti la aferon en la keston de forgeso.

Открыть Америку.
Malkovri la malkovritan Amerikon.

Отплатить злом за добро.
Plej kruela estas redono por farita bono.

Палка о двух концах.
Bastono batas, bastono resaltas.

Палки в колёса вставлять.
Ĵeti bastonon en la radon.
Meti trabojn sur la vojon.

Пан или пропал.
Aŭ ministran postenon, aŭ pundoman katenon.

Первое апреля – никому не верю!
Komenco aprila – trompo facila.

Перегибать палку.
Trostreĉi la ŝnuron.

Перемывать косточки.
Priklaĉi.

Пеший конному не товарищ.
Ne estas piediranto kolego al rajdanto.

Плакаться в жилетку.
Plorplendi.

Плох тот солдат, который не хочет стать генералом.
Bona kaporalo revas esti generalo.

По виду узнают быка, а по смеху – дурака.
Oni ekkonas bovon per la vido kaj malsaĝulon per lia rido.

По одёжке встречают, по уму провожают.
Oni akceptas laŭ vizaĝo, oni forlasas laŭ saĝo.
Unua atesto estas la vesto.

Повторенье – мать ученья.
Ripetado estas plej bona lernado.
Kiu ripetas abunde, lernas plej funde.

Подавить в себе зверя.
Demeti de si la antikvan Adamon.

Поживём – увидим.
Komence ni vivos kaj poste ni vidos.
Kiu vivos, tiu vidos.

Положа руку на сердце.
Metinte la manon sur la koron.
Tenante la manon sur la koro.
Ĵure.

Положить на обе лопатки.
Alterigi ambaŭ skapolojn.
Plene venki.

Получить по заслугам.
Ricevos vulpo por sia kulpo.

Помянешь чёрта – он и явится.
Malfeliĉo sin ne ĝenas, faru geston – ĝi tuj venas.
Venas ĉagreno sen granda peno.

Попасть впросак.
Sidi en amaso da embaraso.
Trafi en embarason.
Embarasiĝi.

Попасться в женские сети.
Virina rideto pli kaptas ol reto.

Попытка – не пытка.
Mi blinde pafos, eble trafos.
Trafe aŭ maltrafe.

Пороху не хватает.
Deziro tre granda, sed mankas la forto.

После дождичка в четверг.
En la tago de la sankta Neniamo.
En la triĵaŭda semajno.

Привести кого-либо в себя.
Rekonsciigi iun.
Renormaligi iun.

Привычка – вторая натура.
Kutimo estas dua naturo.

Прижать кого-либо к стенке.
Alpremi iun al muro.

Припереть кого-либо к стенке.
Alpremi iun al muro.

Про волка речь, и волк навстречь.
Pri la lupo rakonto, kaj la lupo renkonte.

Промокнуть до ниточки.
Ne havi sur si eĉ unu sekan fadenon.

Прятать концы в воду.
Kaŝi krimpruvaron en profundan maron.
Malaperigi la krimpruvojn.

Пуганая ворона куста боится.
Korniko vundita propran voston timas.

Пускать пыль в глаза.
Ŝuti polvon en la okulojn.

Пятое колесо в телеге.
Kvina rado ĉe veturado.

Работа не волк – в лес не убежит.
Laboro ne estas leporo – ĝi haltos, ne forsaltos.

Раздувать из мухи слона.
Fari el muŝo elefanton.

Разнести в пух и прах.
Frakasi en polvon.

Расхлёбывать кашу.
Manĝi sian kaĉon.

Ревнует значит любит.
Amo kaj ĵaluzo estas gefratoj.

Руки дырявые.
Li havas truon en la manplato.

С азов.
De l'aboco.

С волками жить – по-волчьи выть.
Inter lupoj kriu lupe.
Inter generaloj parolu pri bataloj.
En infero loĝante, kun diabloj ne disputu.

С глаз долой – из сердца вон.
For de l' okuloj, for de la koro.

С глазу на глаз.
Inter kvar okuloj.

С грехом пополам.
Apenaŭe.

С кем поведёшься, от того и наберёшься.
Kun kiu vi kuniĝas, tia vi fariĝas.
Kun kiu vi festas, tia vi estas.
Kiaj kolegoj, tiaj kutimoj.
Infanon malbonigas ne petolado, sed malbona kamarado.

С лёгкой руки.
De sukcesa komenco.
De sukcesa ekzemplo.

С милым рай и в шалаше.
Por paro amanta ĉiu loketo sufiĉas.

С незапамятных времён.
Depost tempo nememorebla.
De pratempo.
De la diluvo.
De Adamo.

С ним каши не сваришь.
Kun li ne eblas fari aferon.

С самого начала.
De la pleja komenco.

Сам заварил кашу, сам и расхлёбывай.
Manĝu sian kaĉon.
Kiu kaĉon kuiris, tiu ĝin manĝu.
Kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas.

Сам себе хозяин.
Li mem estas patrono por sia persono.

Сапожник без сапог.
Ĉe botisto la ŝuo estas ĉiam kun truo.

Свет не без добрых людей.
Troviĝas bonaj homoj en la mondo.

Своя рубашка ближе к телу.
Al ĉiu sia propra estas ĉarma kaj kara.
Sia estas kara pli ol (la) najbara.
Ĉio sia estas plej ĉarma.
Pli valoras propra ĉemizo ol fremda plena valizo.

Седьмая вода на киселе.
Li estas preskaŭ mia frato: nepo de kuzo de onklo de konato.
Parenco per Adamo.

Сел на велосипед – крути педали.
Kiu levis la piedon, devas ekpaŝi.
Se vi prenis la violonon, prenu ankaŭ la arĉon.

Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Dek fojojn mezuru, unu fojon detranĉu.

Сено к корове не ходит.
Pano buŝon ne serĉas.

Сесть в лужу (галошу).
Trafi per la vizaĝo en koton.
Trafi en fuŝon.
Fiaski.

Сидеть как на иголках.
Sidi kiel sur pingloj.
Sidi sur pingloj.

Сидеть тише воды, ниже травы.
Sidi kiel muso sub balailo.

Сказав "а", скажи и "б".
Kiu diris "a", diru ankaŭ "b".

Сказать прямо в глаза.
Diri rekte kaj malkaŝe.

Сказать чистую правду.
Diri la puran veron.
Diri al iu nudan veron.

Сколько верёвочке ни виться – конец будет.
Kaŝu kiom vi povos, mensogo sin elŝovos.
La tempo ĉiam malkaŝas la veron.
Tempo toleras, sed vero aperas.
Eĉ el sub la tero aperas la vero.

Сколько волка ни корми, а он всё в лес смотрит.
Nutru lupon plej sate, li ĉiam serĉas arbaron.
Kie ajn rano iras, ĝi ĉiam marĉon sopiras.

Сколько людей, столько и мнений.
Kiom da homoj, tiom da gustoj.
En ĉiu brusto estas sia gusto.
Ĉiu havas sian propran guston.
Pri gustoj oni disputi ne devas.

Скромность украшает человека.
Modesteco estas bela virto.

Слабая струнка.
Maldika kordo.
Malfirma ĉenero.
Aĥila kalkano.
Malforta loko.

Слабое звено.
Malfirma ĉenero.

Слезами горю не поможешь.
Ne helpas ploro al doloro.
De plendo kaj ploro ne foriĝas doloro.
Ne servas larmo anstataŭ armo.
Senfara plendo ne estas defendo.

Слово не воробей, вылетит – не поймаешь.
Kiam vorto eliris, vi ĝin jam ne retiros.
Vorto dirita al la mondo apartenas kaj neniam revenas.

Слышит звон, да не знает, откуда он.
Sonorado al li venas, sed de kie – li ne komprenas.

Смелость города берёт.
Kuraĝo ĉion atingas.
Kiu kuraĝe aliras, facile akiras.

Смотреть во все глаза.
Rigardi plej atente.

Смотришь в книгу – видишь фигу.
De legado sen atento ne riĉiĝas la prudento.

Сначала соберись, а потом за дело берись.
Antaŭe intencu kaj poste komencu.

Соврёшь не помрёшь, да вперёд не поверят.
Kiu mensogas per unu vorto, ne trovos kredon ĝis la morto.

Средь бела дня.
En luma tago.
El klara ĉielo tondro ekbatis.

Ставить на одну доску.
Egaligi.

Старит не работа, а забота.
De zorgoj, ne de jaroj, blankiĝas la haroj.

Старость не радость.
Aĝo maljuna ne estas oportuna.
Aĝo tro matura ne estas plezura.

Старый друг лучше новых двух.
Unu amiko malnova pli valoras ol du novaj.

Стереть в порошок.
Frakasi en polvon.

Стирать грани.
Forigi limojn.

Стрелять из пушки по воробьям.
Por muŝon mortigi, oni pafilegon ne uzas.

Строить воздушные замки.
Konstrui kastelojn en aero.

Считать ворон.
Kalkuli muŝojn.

Сыграть в ящик.
Fari sian lastan transloĝiĝon.
Transloĝiĝi inter ses tabulojn.

Сыпать соль на рану.
Piki al iu la vundan lokon.

Терпение и труд – всё перетрут.
Per pacienco kaj fervoro sukcesas ĉiu laboro.
Laboro kaj pacienco kondukas al potenco.

Терпенье лопнуло.
La ĝis ekstremeco streĉita kordo de sentoj krevis.

Толочь воду в ступе.
Tordi ŝnurojn el sablo.

Тому врать легко, кто был далеко.
Belaj rakontoj el trans la montoj.
Pri lando malproksima estas facile mensogi.

У всех на устах.
Sur ĉies lipoj.

У него ещё молоко на губах не обсохло.
Li ne elrampis ankoraŭ el la vindoj.
Li ĵus elrampis el la ova ŝelo.

У страха глаза велики.
Timo havas grandajn okulojn.
Antaŭ tima okulo potenciĝas eĉ kulo.
Tra vitro de teruro pligrandiĝas la mezuro.

Убить двух зайцев.
Trafi du celojn per unu ŝtono.

Ударить в грязь лицом.
Pafi – maltrafi.
Plenumiĝis la tasko per granda fiasko.

Ударить по рукам.
Fiksi la interkonsenton.

Ум хорошо, а два лучше.
Unu saĝo – estas bone, du – pli bone.

Упасть с неба на землю.
Fali de sur ĉielo.

Упустить случай.
Fordormi la okazon.

Устами младенца глаголет истина.
Malsaĝulo kaj infano parolas la veron.

Утереть нос.
Eksuperi.

Утопающий хватается за соломинку.
Dronanto eĉ herbeton kaptas avide.

Утро вечера мудренее.
Post dorma trankvilo venas bona konsilo.

Ушки на макушке.
Teni la okulojn en streĉo.

Уязвимое место.
Malforta loko.
Aĥila kalkano.

Хватать звёзды с неба.
Atingi altecon de steloj.

Ходить на голове.
Diboĉi senbride.

Ходить перед кем-либо на задних лапках.
Danci antaŭ iu sur piedoj kaj manoj.

Хозяин – барин.
En la propra sia domo ĉiu estas granda homo.

Хорошего помаленьку.
De superfluo malboniĝas la ĝuo.
Tro multe da salo malbonigas la manĝon.

Хорошее начало полдела откачало.
Komenco bona – laboro duona.

Хорошо смеется тот, кто смеется последним.
Plej bone ridas, kiu laste ridas.

Хоть шаром покати.
Dezerte malplena.

Худой мир лучше доброй ссоры.
Pli valoras paco malbona, ol malpaco plej bona.

Цены кусаются.
Pipraj prezoj.

Человек предполагает, а Бог располагает.
Homo proponas, Dio disponas.
Homo fidas, feliĉo decidas.

Человеку свойственно ошибаться.
La homo estas erarema.
Peko kaj eraro estas ecoj de l' homaro.
Neniu sanktulo estas sen makulo.
Kiu ne pekis, kiu ne eraris?

Чем дальше в лес, тем больше дров.
Ju disputo pli forta, des pli multaj la vortoj.

Чем крепче любовь, тем мучительней разлука.
Amo pli kora, disiĝo pli dolora.

Чем сильнее любовь, тем больнее разлука.
Amo pli kora, disiĝo pli dolora.

Чему быть – того не миновать.
Kontraŭ volo de Dio helpos nenio.

Через чью-либо голову.
Pretersalti iun personon.

Чёрного кобеля не отмоешь добела.
Nigran kornikon sapo ne blankigos.
Lavu tutan jaron, negro ne blankiĝos.

Чесать язык.
Svingi la langon.

Чистота – залог здоровья.
Pureco garantias sanon.

Что было, то прошло.
Kio pasis, ne revenos.
Kio pasis, nin forlasis.
Kio estis kaj pasis, tion tempo frakasis.

Что имеем – не храним, потерявши плачем.
Kion ni havas, por ni ne valoras - kiam ni ĝin perdas, ni ploras.
Valoron de objekto ni ekkonas post difekto.
Bono posedata ne estas ŝatata.

Что на сердце, то и на языке.
Kio sur la koro, tio sur la lango.

Что написано пером, не вырубишь топором.
Diron oni neas, skribo ne pereas.

Что посеешь, то и пожнёшь.
Kion vi semas, tion vi rikoltos.
Kia la semo, tia la rikolto.
Kion vi pripenas, tio al vi venas.

Что прошло, то прошло.
Kio pasis, ne revenos.
Kio pasis, nin forlasis.
Kio estis kaj pasis, tion tempo frakasis.

Что упало, то пропало.
Falis el mano, prenu satano.
Falis el mano – prenu satano.
For el la manoj – for el kalkulo.

Чтоб и волки были сыты, и овцы целы.
Ke la lup' estu sata, kaj la ŝaf' ne tuŝata.
Kontentigi la katon kaj kune la raton.

Что-то теряешь, а что-то находишь.
Akiro kaj perdo rajdas duope.

Чужая душа – потёмки.
Fremda animo estas abismo sen limo.
Fremda medito estas kaŝita.
Por fremda koro ne ekzistas esploro.

Шапочное знакомство.
Saluta interkonatiĝo.

Шила в мешке не утаишь.
Sako alenon ne tenas, ĝi baldaŭ elvenas.
Ŝtelita kuniklo elŝovas orelon el la korbo.
Tuso kaj amo ne estas kaŝeblaj.

Шкурка выделки не стоит.
La felo tanadon ne valoras.
Ne valoras la faro la koston de l' preparo.

Шутки в сторону!
Ŝercojn for!

Это его конёк.
Tio estas lia amata ĉevaleto.

Яблоко от яблони недалеко падает.
Ne falas frukto malproksimen de l' arbo.
Kia arbo, tia frukto.
Kia naskinto, tiaj naskitoj.
Li estas (la) portreto de sia patro.

Язык без костей.
Ŝia lango ne konas bridon.
Ŝia lango en babilo - kiel muelilo.

Язык до Киева доведёт.
Plej bona gvidilo estas la lango.
Peto kaj demando kondukas tra l' tuta lando.

Язык мой – враг мой.
Kiu multe babilas, al si mem malutilas.
Kiu multe parolas, malamikon konsolas.
Kiu langon ne tenas, mem sin malbenas.

Язык сломаешь.
Eblas tordi langon.

Язык хорошо подвешен.
Li havas bonan parolilon.
Li havas bonan bekon.

Языком не торопись, а делом не ленись.
Ne parolu, sed faru.
Vortojn ŝparu, agojn faru.

Яйца курицу не учат.
Ovo kokinon ne instruu.
Al kokino la ovo lecionojn ne donu.
Ne prediku knabino al la patrino.
Ne iru okuloj super la frunton.
Al la fiŝo ne instruu naĝarton.
Подписаться
на рассылки
Количество посетителей этой страницы:

Hosted by uCoz